Dávame slovenským inovatívnym firmám férovú šancu na úspech

Blog
O tom, ako vznikol Venture to Future Fund - jediný fond rizikového kapitálu v CEE regióne, ktorý ako prvý získal investíciu vo výške 10 miliónov eur od Európskej investičnej banky (EIB).

 

Podporme rizikový kapitál

Ešte v roku 2017 bolo Slovensko predposlednou krajinou EÚ v rámci rozvoja rizikového kapitálu. Nie preto, že by sme na Slovensku nemali inovatívne firmy či startupy s potenciálom. Chýbalo nám dostatočne rozvinuté prostredie rizikového kapitálu. Slovensko sa dlho zdráhalo investovať do venture kapitálu, tým si ale spomalovalo svoj rozvoj. Nádejným firmám, ktoré sa nekvalifikovali pre Eurofondy, sa týmto zatvárali dvere a tak hľadali dodatočné financovanie pomerne ťažko.

Práve preto z iniciatívy SIH a MF a MH  vznikla myšlienka na založenie investičného fondu, ktorý vytvorí priestor, aby unikátne nápady a riešenia mali šancu na finančnú podporu prostredníctvom investície.

 

Startup, stredná či malá firma. Vždy však s inovatívnym riešením. 

V hľadáčiku máme malé a stredné podniky s perspektívou do budúcnosti, jasným podnikateľským plánom a špecifickým produktom. Fascinujú nás high-tech spoločnosti, no každý biznis s nápadom či smart riešením chceme spoznať. Veríme, že slovenské firmy sú a dokážu byť dostatočne konkurencieschopné na to, aby si zaslúžili priestor nielen na domácom, ale aj zahraničnom trhu. Zaujímajú nás prevažne slovenské firmy, alebo biznisy s prepojením na Slovensko. Doteraz sme podporili sedem firiem, medzi ktoré patria už teraz úspešné firmy ako Photoneo, Sensoneo či AgeVolt. 

 

Aké parametre sledujeme

Ak sa spoločnosť uchádza o investíciu, tak hodnotíme profesionalitu celého finančného plánu, ako aj spoločnosť, reálnosť jednotlivých parametrov, konkurencieschopnosť a navyše implementáciu jej produktov/službieb na trh. Je pre nás dôležité vedieť, ako chce použiť prostriedky z investície. Tento proces zahŕňa aj hodnotenie pitch decku alebo executive summary. 

Bavíme sa o detailoch. Predstavenie produktu je kľúčové ako aj dôvody potreby investície. Dôležitým prvkom je, aby prezentácia produktu/firmy niesla so sebou istý inovatívny prvok, prípadne bola v niečom špecifická, odlišná alebo kreatívna. Pre trh sú nové a pružné nápady stavebnou pôdou, na ktorej možno stavať lepšiu budúcnosť.

Pri spoznávaní produktu či služby nám ide najmä o to, aby sme ho pochopili, aby sme sa uistili, že produkt si  nájde uplatnenie a zároveň sa presvedčili o možnostiach expanzie, nielen o hypotetických predpokladoch a výpočtoch toho, ako by produkt mal fungovať. 

 

Nejdeme v tom sami

Keď už spoznáme firmu, hľadáme spoluinvestorov, s ktorými firmu podporíme. Často sa tiež deje, že sme prizvaní do tejto spoluinvestície. Riadime sa princípom pari-pass. Investíciou vieme do spoločnosti priniesť v priemere okolo 1,5 mil. EUR. Horná hranica sa ale pohybuje okolo 4 mi. EUR, čím sme schopní výrazne napomôcť v premene plánov na realitu.  Životnosť fondu je nastavená na 10 rokov, počas ktorých je cieľom našej investície posunúť spoločnosť do úspešného exitu.

 

Overenie finančnej reálnosti

Zaujíma nás, či má firma aj schopnosť pripraviť realistický a rozumný finančný plán, ktorý počíta s výkyvmi, ziskami aj stratami poukáže na flexibilitu firmy a jej tímu. Vtedy si overíme, ako firma zvládne zaobchádzanie s novou investíciou a kam presne kapitál usmerní. Smerovanie financií a predbežný vývoj do budúcna patria k nevyhnutnostiam plánovania, zároveň poskytujú priestor aj na debatu o klientele.

Ďalším krokom sa dospieva k dohode na ocenení. Prostredníctvom due diligence, teda hĺbkovej previerky, prevádzame právne, finančné a daňové audity, čím preverujeme možný vznik rôznych rizík vo finálnom uskutočnení transakcie. 

Pri celom postupe dbáme na férovosť a transparentnosť, na ktorých si Venture to Future Fund zakladá. Investíciu schvaľuje nestranná investičná komisia Venture to Future Fund a na celý proces podpisovania a samotnej transakčnej dokumentácie dohliadajú právnici. 

Sme presvedčení, že aj mladé slovenské firmy a ich zamestnanci skrývajú v sebe obrovský potenciál. Stačí férová príležitosť.

Ak patríte medzi inovatívne firmy s dobrým nápadom, neváhajte nás kontaktovať.


06.06.2022