Dávame slovenským inovatívnym firmám férovú šancu na úspech

Blog
O tom, ako vznikol Venture to Future Fund - jediný fond rizikového kapitálu v CEE regióne, ktorý ako prvý získal investíciu od Európskej investičnej banky (EIB).

 

Podporme rizikový kapitál

Ešte v roku 2017 bolo Slovensko predposlednou krajinou EÚ v rámci rozvoja rizikového kapitálu. Nie preto, že by sme na Slovensku nemali inovatívne firmy či startupy s potenciálom. Chýbalo nám dostatočne rozvinuté prostredie rizikového kapitálu a ekosystém. Ľady sa pomaly začali lámať s príchodom prvých unicornov z Estónska a ostatných CEE krajín. K postupnému rozvoju trhu prispeli aj mentoringové programy a startup podujatia, kde mali možnosť začínajúci podnikatelia získať cenný feedback a rady, ako sa pohnúť vpred. Horšie to je so súkromným kapitálom. Sieť slovenských angelov a business investorov je pomerne malá, nielen kvôli veľkosti krajiny, ale aj vďaka notorickej konzervatívnosti slovenských investorov (napr. v porovnaní so susedným Českom je zapojenie súkromného rizkového kapitálu u nás násobne nižšie). Nádejným firmám, ktoré sa nekvalifikovali pre eurofondy a nevedeli svojim nápadom "očariť" business angela, sa týmto častokrát zatvárajú dvere a potrebné zdroje sa hľadajú pomerne ťažko.

Práve preto z iniciatívy SIHu a Ministerstva financií SR vznikla myšlienka na založenie investičného fondu, ktorý vytvorí priestor (a veríme, že aj kontinuitu), aby unikátne nápady a riešenia mali šancu na finančnú podporu.

 

Startup, stredná či malá firma. Vždy však s inovatívnym riešením. 

V hľadáčiku máme malé a stredné podniky s perspektívou do budúcnosti, jasným podnikateľským plánom a špecifickým produktom. Fascinujú nás high-tech spoločnosti, no každý biznis s nápadom či smart riešením chceme spoznať. Veríme, že slovenské firmy sú a dokážu byť dostatočne konkurencieschopné na to, aby si zaslúžili priestor nielen na domácom, ale aj zahraničnom trhu. Zaujímajú nás prevažne slovenské firmy, prípadne spoločnosti v rámci EÚ, ktoré chcú rásť a predávať svoje produkty v zahraničí. Doteraz sme podporili sedem firiem, medzi ktoré patria už teraz úspešné firmy s medzinárodne uznávanými riešeniami ako Photoneo, Sensoneo či SEC Labs. 

 

Aké parametre sledujeme

Ak sa spoločnosť uchádza o investíciu, tak hodnotíme kvalitu tímu, predchádzajúce úspechy, reálnosť a prepracovanosť finančného plánu, veľkosť a potenciál trhu, ako aj schopnosť ustáť v konkurečnom prostredí niekoľko rokov po investícii. Je pre nás dôležité vedieť, ako chce spoločnosť použiť prostriedky z investície. 

Bavíme sa o detailoch. Predstavenie produktu je kľúčové, ako aj dôvody potreby investície. Dôležitým prvkom je, aby prezentácia produktu/firmy niesla so sebou istý inovatívny prvok, prípadne bola v niečom špecifická, odlišná alebo kreatívna. Pre trh sú nové a pružné nápady stavebnou pôdou, na ktorej možno stavať lepšiu budúcnosť.

Pri spoznávaní produktu či služby nám ide najmä o to, aby sme ho pochopili, aby sme sa uistili, že produkt si nájde uplatnenie a zároveň sa presvedčili o možnostiach expanzie, nielen o hypotetických predpokladoch a výpočtoch toho, ako by produkt mal fungovať. 

Mimo toho je pre nás dôležitá aj aktuálna vlastnícka štruktúra spoločnosti. Častokrát sa stáva, že spoločnosť už má investorov, ktorí si "z koláča" ukrojili viac v predchádzajúcich investičných kolách, a tak zakladateľom zostal príliš nízky podiel. V týchto prípadoch sa spoločnosť stáva neinvestovateľná, pretože po ďalších investičných kolách už nezostáva veľa priestoru pre nových investorov a zakladatelia ostávajú menšinovými vlastníkmi, čo môže mať za následok stratu ich motivácie pokračovať ďalej v rozvoji spoločnosti.

Nejdeme v tom sami

Keď už spoznáme firmu, hľadáme spoluinvestorov, s ktorými firmu podporíme. Často sa tiež deje, že sme prizvaní do tejto spoluinvestície. Riadime sa princípom pari passu. Naša typická investícia sa pohybuje okolo 1,5 mil. EUR. Pri naozaj zaujímavých projektoch sa vieme dostať až na takmer 5 mil. EUR.  Životnosť fondu je nastavená na 10 rokov, počas ktorých je cieľom našej investície posunúť spoločnosť do úspešného exitu.

 

Transparentný investičný proces

Zaujíma nás, či má firma aj schopnosť pripraviť realistický a rozumný finančný plán, ktorý počíta s výkyvmi na trhu a poukáže na flexibilitu firmy a jej tímu. Vtedy si overíme, ako firma zvládne zaobchádzanie s novou investíciou a kam presne kapitál umiestni. Smerovanie financií a predbežný vývoj do budúcna patria k nevyhnutnostiam plánovania, zároveň poskytujú priestor aj na debatu o klientele.

Ďalším krokom sa dospieva k dohode na ocenení. Prostredníctvom due diligence, teda hĺbkovej previerky, prevádzame právne, finančné a daňové audity, čím preverujeme možný vznik rôznych rizík vo finálnom uskutočnení transakcie. 

Pri celom postupe dbáme na férovosť a transparentnosť, na ktorých si Venture to Future Fund zakladá. Investíciu schvaľuje nestranná investičná komisia a na celý proces podpisovania a samotnej transakčnej dokumentácie dohliadajú právnici. 

Sme presvedčení, že aj mladé slovenské firmy a ich zamestnanci skrývajú v sebe obrovský potenciál. Stačí férová príležitosť.

Ak patríte medzi inovatívne firmy s dobrým nápadom, neváhajte nás kontaktovať.


06.06.2022