Váš partner pre budúci rast

„Investujeme do slovenských inovatívnych spoločností
s potenciálom stať sa lídrom vo svojom segmente
a expandovať na zahraničné trhy.“

Investičná stratégia

Zaujímajú nás high-tech spoločnosti, ale nezameriavame sa len na tento sektor. Na projekty sa pozeráme komplexne. Dôležitá je pre nás inovatívnosť a jedinečnosť riešenia a samozrejme funkčný tím, ktorý je schopný pretaviť očakávania do reálnych komerčných výsledkov.
Inovatívnosť
a tím
Zameriavame sa na malé a stredné podniky
v rastovej fáze (Series A a ďalšie kolá) s aspoň čiastočne funkčným produktom, ktorý je životaschopný, bol otestovaný na trhu a má už prvých platiacich zákazníkov alebo dojednané zmluvné vzťahy.
Series A, B
a ďalšie
Minimálna výška nášho podielu investície je
500 tis. EUR, štandardne sa výška pohybuje medzi 1,5 – 2,0 mil. EUR. Finálna suma a jej rozloženie v čase závisí od špecifík konkrétneho projektu.
Výška investície
0,5 – 4,8 Mil. EUR
Do spoločnosti vstupujeme vždy s nezávislým súkromným spoluinvestorom, a to na princípe pari-passu tzn. za rovnakých podmienok vo vzťahu k výške investície (50:50) a rovnakej pozícii pri zdieľaní benefitov a rizík investície.
Spoluinvestor
Podporujeme predovšetkým spoločnosti založené a pôsobiace na Slovensku a zahraničné spoločnosti s kapitálovým prepojením
na Slovensko.
Slovensko a Európa
Od júna 2020 máme presne 4 roky na to, aby sme našli a zafinancovali práve váš projekt. Životnosť fondu je nastavená na 10 rokov, počas ktorých sa budeme snažiť doviesť spoločnosť do úspešného exitu.
Plánovaný exit 3-7 rokov

Váš projekt nevieme zafinancovať ak:

 • Požadovaný kapitál je určený na iný účel ako rast a rozšírenie firmy (napr. M&A, odkúpenie časti podniku alebo patentových práv).
 • Investícia by mala slúžiť výlučne na vývoj prototypu (nižšie fázy životného cyklu projektu, ktoré vyžadujú seed alebo angel investora).
 • Spoločnosť nespĺňa veľkostné a obratové kritériá podľa odporúčaní Európskej komisie č. 2003/361/ EC, ktorými by sa klasifikovala ako malý a stredný podnik. V praxi to znamená, že spoločnosť vrátane ich partnerských a prepojených podnikov má viac ako 250 zamestnancov alebo obrat väčší ako 50 mil. EUR alebo súvahovú bilanciu väčšiu ako 43 mil. EUR.
 • Predmet podnikania spoločnosti je v oblasti výroby a obchodovania s tabakovými výrobkami a alkoholickými nápojmi, výroby a obchodovania so zbraňami, hazardu, genetického výskumu a klonovania a IT služieb zameraných na podporu týchto odvetví

 

Čo budeme potrebovať na posúdenie projektu

 • Pitch deck alebo executive summary s popisom produktu, aký problém rieši a v čom je jedinečný oproti konkurencii. Aká je vaša go-to-market stratégia, s akým tímom ju chcete dosiahnuť a aký kapitál na to potrebujete.
 • Demonštrácia produktu, jeho funkčnosti a životaschopnosti (ideálne na pilotných projektoch s existujúcimi zákazníkmi).
 • Kvalitne spracovaný podnikateľský plán, ktorý by mal obsahovať rozpracovanejšie vyššie spomínané informácie
  a finančný plán so základnými predpokladmi.
 • Finančný model a indikatívnu valuáciu spoločnosti (pri ocenení používame štandardne metódu diskontovaných peňažných tokov podporenú o alternatívne spôsoby napr. násobky EBITDA/tržieb a pod.).
 • Prehľad aktuálnych zákazníkov a výhľady do budúcnosti.
 • Ak ste už v rokovaní s potenciálnym spoluinvestorom, tak aj informácie o ňom a prípadný navrhovaný termsheet.

 

Priebeh investičného procesu

 • Nášmu predbežnému schváleniu bude predchádzať vzájomné odsúhlasenie si podmienok termsheetu (s vami aj
  so spoluinvestorom) a dohoda na ocenení.
 • Nasleduje hĺbková previerka (due diligence). Štandardne prevádzame právne, účtovné, daňové, finančné, transakčné (finančné) audity, audit duševného vlastníctva a v prípade potreby aj výrobno-technologický audit.
 • Ak počas due diligence nenatrafíme na zásadné nezrovnalosti a riziká, ktoré by bránili v uskutočnení transakcie
  a investícia bude schválená nestrannou investičnou komisiou VFF, s pomocou právnikov pripravíme a podpíšeme transakčnú dokumentáciu.

Investície

Nettle AI
Nettle AI vyvíja sofistikované nástroje poháňané umelou inteligenciou, ktoré predstavujú komplexné konverzačné platformy v podobe virtuálneho asistenta. Vďaka umelej inteligencii a nástrojom strojového učenia na extrakciu štruktúrovaných údajov a automatizované spracovanie jazyka (NLP), dokážu riešenia Nettle AI autonómne riešiť širokú škálu náročných problémov. Konverzačná umelá inteligencia Nettle AI patrí medzi svetovú špičku a v komunikácii so zákazníkmi ju využívajú aj veľké technologické spoločnosti či finančné inštitúcie, medzi inými aj Eset, Samsung, ČSOB alebo 365 banka.
SEC Technologies
SEC Technologies je slovenská technologická firma, ktorá vyvinula zariadenie Falcon 4G na detekciu plynov na vzdialenosť až 6 kilometrov. Jeho štvrtá generácia dokáže pomocou lasera rozpoznať jedovaté plyny, priemyselné chemikálie a biologicky škodlivé látky. Oproti zahraničnej konkurencií dosahuje až 100-násobne vyššiu citlivosť a zároveň to je jediný aktívny diaľkový detektor na svetovom trhu.
Nexineo
Nexineo ponúka riešenia pre virtualizované počítačové učebne, ktoré nahrádzajú tradičné počítače a laptopy v školách. Ich najväčšou výhodou je úspora nákladov a zdravšie pracovné prostredie.
Product Fruits
Digitálna platforma, ktorá pomáha užívateľom rýchlejšie sa zorientovať v novom digitálnom nástroji prostredníctvom užívateľských tipov a návodov. Okrem lepšej user experience prináša vyššie konverzie, flexibilitu a úsporu nákladov pre klientov.
AgeVolt
AgeVolt je slovenský startup, ktorý zaoberá vývojom inteligentných nabíjačiek pre elektromobily a zdieľanej platformy nabíjacích staníc. Vďaka meraniu aktuálneho odberu budovy a regulácii nabíjacieho výkonu využiť existujúcu elektrickú prípojku bez obáv z preťaženia siete a nutnosti navýšiť hodnotu ističa alebo rezervovanej kapacity. Je držiteľom certifikátu výnimočnosti Seal of Excellence, ktoré udeľovala Európska komisia najsľubnejším európskym inovatívnym projektom.
Sensoneo
Sensoneo vyvíja a poskytuje riešenia pre inteligentnú správu odpadov, ktoré mestám a súkromným spoločnostiam umožňujú riadiť správu odpadov efektívne, znížiť negatívny dopad na životné prostredie a zlepšiť kvalitu služby. Prostredníctvom svojej unikátnej technológie revolučne mení spôsob riadenia odpadov. Riešenie kombinuje vlastné senzory, ktoré monitorujú odpad v reálnom čase, s pokročilými monitorovacími zariadeniami a sofistikovaným softvérom. Firma získala investíciu vo výške 2 milióny eur z Fondu Európskej rady pre inovácie a fondu Venture to Future na podporu svojej expanzie.
Photoneo
Spoločnosť Photoneo, ktorá sa venuje vývoju a integrácii revolučného inteligentného robotického systému získala novú investíciu vo výške $21 miliónov. Za touto investíciou stojí investičná skupina IPM Group v spolupráci s Across, Venture to Future Fund, Earlybird, AI Capital, Credo Ventures a ďalší investori, ktorí do spoločnosti investovali už v predošlých kolách.
Spacetti
Spoločnosť Spaceti vytvára riešenia pre hybridné, flexibilné a udržateľné priestory v budovách. Zámerom spoločnosti je vytvoriť vysoký užívateľský komfort v budovách a pomáhať prijímať rozhodnutia podložené presnými dátami. Firma pomáha zvyšovať hodnotu priestorov prostredníctvom aplikácie Hybrid work. Tá napríklad umožňuje zamestnancom rezervovať pracovné stoly, zasadačky, parkovacie miesta alebo odkladacie skrinky. Zároveň pomocou sofistikovanej dátovej analýzy vyhodnocovať obsadenosť priestorov, ich teplotu, vlhkosť či koncentráciu CO2. Za investíciou stojí spolu s Venture to Future Fund, a.s. aj Watheeq Proptech Venture
Powerful Medical
Powerful Medical využíva umelú inteligenciu na zefektívnenie liečby a prevencie kardiovaskulárnych chorôb.
SuperScale
SuperScale ponúka komplexné riešenie, ktoré obsahuje SaaS platformu a služby na vydávanie a manažovanie hier s cieľom identifikovať a maximalizovať ich komerčný potenciál. Cieľom spoločnosti je pomôcť tvorcom hier maximalizovať ich zisk a zároveň podporiť ich rast.
SCAUT
Spoločnosť SCAUT poskytuje celý rad služieb súvisiacich s online background skríningom uchádzačov o prácu, vrátane preverovania vzdelania a previerok registra trestov, t. j. širokého spektra automatizovaných previerok v súlade s GDPR na jednom mieste.
Nettle AI

Nettle AI

Nettle AI vyvíja sofistikované nástroje poháňané umelou inteligenciou, ktoré predstavujú komplexné konverzačné platformy v podobe virtuálneho asistenta. Vďaka umelej inteligencii a nástrojom strojového učenia na extrakciu štruktúrovaných údajov a automatizované spracovanie jazyka (NLP), dokážu riešenia Nettle AI autonómne riešiť širokú škálu náročných problémov. Konverzačná umelá inteligencia Nettle AI patrí medzi svetovú špičku a v komunikácii so zákazníkmi ju využívajú aj veľké technologické spoločnosti či finančné inštitúcie, medzi inými aj Eset, Samsung, ČSOB alebo 365 banka.

Novinky

VFF na ITAPA 2022 - Od Dubaja k Dunaju

05.09.2022

ITAPA EXPO 2022 – to nie sú iba exponáty zo slovenského pavilónu na EXPO Dubaj 2020. Festival inovácií vám dokáže, že aj malými krokmi sa vieme prepracovať k veľkým veciam. Budeme tam aj my!

Blog

Dávame slovenským inovatívnym firmám férovú šancu na úspech

06.06.2022

O tom, ako vznikol Venture to Future Fund - jediný fond rizikového kapitálu v CEE regióne, ktorý ako prvý získal investíciu od Európskej investičnej banky (EIB).

Blog

O nás

Investori

European Investment Bank
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
National Development Fund I.
Slovak Asset Management

Investori

„Kombinovaná účasť fondu a jeho spoluinvestorov uľahčí vznik ďalšej generácie podnikateľských šampiónov na Slovensku.”
Lilyana Pavlova (viceprezidentka EIB)

VFF je výsledkom spoločnej iniciatívy Európskej investičnej banky a Ministerstva financií SR prostredníctvom Slovak Investment Holding. Svojim nastavením ide o prvý venture fond daného typu v CEE regióne, ktorý získal kapitál od EIB.

Tím

Matej
Říha

Investment Manager
Chairman of the Board

Matej má 15+ rokov skúseností
na vedúcich pozíciách v M&A, transakčnom poradenstve, investičnom a korporátnom bankovníctve (Patria Finance/KBC Group, VUB/Intesa Sanpaolo Group and OTP Group). Pred nástupom do Venture to Future Fund pôsobil ako konateľ Jeremie holding fondu
v SR. Študoval odbor financie, bankovníctvo a investovanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Martin
Banský

Investment Manager
Vice-Chairman of the Board

Martin má 15+ rokov skúseností
v transakčnom poradenstve, M&A
a investičnom bankovníctve (WOOD& Co., Patria finance)
a bankovom sektore (Tatrabanka, VUB). Medzi jeho najvýznamnejšie projekty patril predaj časti Slovak Telekomu, viedol tiež viaceré M&A transakcie v ťažobnom, farmaceutickom a leteckom priemysle. Vyštudoval financie, bankovníctvo a investície
na Univerzite Mateja Bela.

Miriama
Hanout

Investment Manager
Board Member

Mirka pôsobila viac ako 8 rokov v oblasti M&A, transakčnom poradenstve, investičnom bankovníctve a finančnom plánovaní (AZC, ČSOB, Corpia Group). Viedla akvizičné projekty v poľnohospodárstve, biopalivách, potravinárstve, poštovom a telekomunikačnom sektore. Študovala ekonomiku a manažment na Žilinskej univerzite a univerzite vo fínskom meste Jyväskylä.

Dokumenty

Faktúry

PDF

Logo

PDF

Zmluvy sú zverejňované v centrálnom registri zmlúv

Kontakt

Venture to Future Fund, a.s.

Sídlo:
Grösslingová 44
811 09 Bratislava

Kancelárske priestory a korešpondenčná adresa:
Karadžičova 8/A
Budova CBC I
821 08 Bratislava
email: info@vff.sk

Dajte nám o sebe vedieť
* Povinné údaje