Venture to Future Fund navyšuje kapitál o 15,3 milióna EUR na podporu slovenských startupov

Blog

Dodatočné financovanie z Plánu obnovy a odolnosti predĺži investičné obdobie fondu o viac ako dva roky.

BRATISLAVA 28.5.2024 - Venture to Future Fund (VFF), investičný fond zameraný na podporu inovatívnych slovenských firiem s globálnym potenciálom, oznámil navýšenie kapitálu o 15,3 milióna eur. Tieto dodatočné zdroje pochádzajú z Plánu obnovy a odolnosti a do VFF ich investoval Úrad vlády SR prostredníctvom štátneho investičného fondu Slovak Investment Holding.

Medzera na trhu

Dodatočná injekcia kapitálu umožní Venture to Future Fund rozšíriť portfólio inovatívnych spoločností a akcelerovať ich expanziu na zahraničné trhy. Prostriedky navýšené vďaka Výskumnej a inovačnej autorite (VAIA), ktorá je vykonávateľom Komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti sú určené predovšetkým slovenským technologickým spoločnostiam v rastovej fáze na rozšírenie tímu, vývoj a zdokonalenie produktov a posilnenie ich pozície na globálnom trhu.

Navýšenie kapitálu prichádza v čase, keď vidíme na trhu veľký potenciál s množstvom zaujímavých investičných príležitostí. Spomalenie ekonomického rastu v minulom roku spôsobilo, že mnohé startupy boli nútené hľadať financovanie skôr ako plánovali. Zároveň máme v lokálnych podmienkach málo investorov, ktorí sú ochotní investovať do takýchto rizikových projektov a ich objem financií mnohokrát nezodpovedá rastovým potrebám firiem. Sme odhodlaní využiť tieto nové prostriedky aj práve na tzv. bridge financovanie, ktoré na Slovensku chýba. To umožní preklenutie medzi investičnými kolami a urýchlenie rastu inovatívnych riešení,“ uviedol Matej Říha, predseda predstavenstva VFF.

Úspešné projekty v portfóliu

VFF sa od spustenia fondu v júni 2020 podarilo podporiť 16 spoločností, z ktorých viaceré už majú medzinárodný presah a prinášajú globálne uznávané riešenia. K podporeným projektom patrí napríklad Photoneo. Spoločnosť stojí za vývojom 3D kamery s najvyšším rozlíšením a presnosťou na svete, ako aj automatickými robotmi pod značkou Brightpick, využívanými zákazníkmi po celom svete. V portfóliu sa tiež nachádzajú Sensoneo, ktoré poskytuje riešenia pre efektívne odpadové hospodárstvo miest a firiem, či Powerful Medical, platforma na diagnostiku a personalizovanú liečbu kardiovaskulárnych chorôb s využitím umelej inteligencie.

„V minulom roku sa nám podarilo viac ako zdvojnásobiť počet investícií a celkovo sme preinvestovali 9,2 miliónov eur. Portfóliové spoločnosti sme vedeli podržať aj v ťažkých časoch a poskytnúť dodatočné investície, vďaka ktorým nemuseli výrazne škrtiť svoje rastové plány. To je jednou z našich predností, na rozdiel od mnohých investičných fondov máme vyhradené prostriedky na podporu vybraných portfóliových firiem aj v ďalších investičných kolách. Zabezpečenie tohto dodatočného financovania je dôkazom dôvery našich investorov v našu stratégiu a potenciál slovenských startupov,“ uviedla členka predstavenstva VFF Miriama Hanout.

Nové podmienky investícií

Venture to Future Fund sa zameriava na slovenské malé a stredné podniky s inovatívnymi riešeniami a európske spoločnosti s kapitálovým prepojením na Slovensko. Vďaka navýšeniu kapitálu sa predlžuje investičné obdobie a VFF bude môcť investovať aj v roku 2026. Počas nasledujúcich dvoch rokov tak bude môcť fond aktívne vyhľadávať a podporiť ďalšie perspektívne projekty. Výška investície sa pohybuje od 400 tisíc eur až do 7 miliónov eur, čo je navýšenie z pôvodných 4,9 miliónov. Fond vždy investuje spoločne s nezávislými súkromnými spoluinvestormi na základe princípu pari passu, teda za rovnakých podmienok a s rovnakým podielom na riziku a výnosoch.

Investorom VFF je aj Európska investičná banka (EIB), ktorá nastavila fond podľa najlepších skúseností v Európe tak, aby fungoval na komerčných princípoch. Našou ambíciou je udržať talentovaných ľudí na Slovensku a zároveň vytvoriť také prostredie, ktoré bude zaujímavé a pritiahne zahraničných partnerov. Zvýšime tak potenciál na rozvoj lokálneho ekosystému. Príkladom je česká spoločnosť Scaut, ktorá sa po našej investícii relokovala na Slovensko,“ dodal Martin Banský, podpredseda predstavenstva VFF.

_ _ _

O fonde

Venture to Future Fund podporuje slovenské a európske technologické spoločnosti, ktoré majú potenciál uspieť na globálnom trhu. Kapitál fondu slúži primárne na financovanie rastu a expanzie týchto spoločností, či už prostredníctvom vstupu na nové trhy, zdokonalenia produktu, preniknutia do nových trhových segmentov alebo rozšírenia trhového podielu. Fond s počiatočným kapitálom 40,4 miliónov eur bol založený v roku 2019 ako výsledok spoločnej iniciatívy Európskej investičnej banky a Ministerstva financií SR prostredníctvom Slovak Investment Holding. V roku 2024 bol kapitálovo navýšený o 15,3 miliónov eur z prostriedkov Komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti, ktoré administruje Výskumná a inovačná autorita (VAIA).

Pre viac informácií o Venture to Future Fund a možnostiach podpory navštívte webovú stránku www.vff.sk.


28.05.2024