Liptovská firma SEC Technologies získala investíciu 3 milióny eur

Investície

Liptovský Mikuláš (22. 02. 2021) – Slovenská technologická firma SEC Technologies získala investíciu do výšky až 3 miliónov eur. Firma získala dôveru investičného fondu Venture to Future Fund (VFF) a investorov platformy Crowdberry a uzavrela tak prvé kolo tzv. Series A financovania. SEC Technologies tak nadväzuje na dlhú tradíciu vývoja špičkových technológií na Liptove, kde vďaka investícii vzniknú nové pracovné miesta. Zmluvu v piatok podpísala každá strana samostatne, v dôsledku prísnych protiepidemických opatrení.

Vstup významných investorov pre nás znamená v prvom rade dôveru v náš tím a v náš produkt. Podarilo sa nám na Slovensku vyvinúť technológiu unikátnej diaľkovej detekcie plynov, o ktorú majú záujem viaceré štáty sveta, keďže výrazne prekonáva existujúcu konkurenciu na trhu,“ uviedol po ukončení prvého kola financovania riaditeľ SEC Technologies Michal Šimko.

SEC Technologies prešla v posledných rokoch prísnymi testami a previerkami v USA, vo viacerých krajinách EÚ a juhovýchodnej Ázie a tiež na Blízkom východe. Medzi existujúcich zákazníkov patria armády týchto krajín, ale tiež organizácie zabezpečujúce civilnú ochranu, ako sú napríklad hasiči a iné ochranné zložky. Investícia s vysokou pridanou hodnotou podporí prepojenie inovatívneho výskumu s praxou a prehĺbi spoluprácu slovenských odborníkov so svetovými vedeckými špičkami.

„SEC Technologies je ďalším príkladom inovatívneho potenciálu Slovenska. Stavia na výsledkoch niekoľkoročného vývoja technológie, ktorá si našla uplatnenie medzi zákazníkmi z celého sveta. V oblasti detekcie plynov v rámci svojho rozsahu nemá priameho konkurenta. Možnosti využitia tejto technológie sú široké a jej význam môže byť kľúčový pri riešení súčasných a tiež budúcich bezpečnostných či environmentálnych výziev. Práve tento potenciál oslovil investorov,“ hovorí Michal Ondrišek, partner Crowdberry.

„Spoločnosť SEC Technologies je zhmotnením dlhoročného úsilia a špičkového výskumu, ktorý z malej firmy z Liptova urobil doslova svetový unikát. Jej príklad len poukazuje na obrovský potenciál slovenských firiem uspieť aj na globálnej scéne. VFF vzniklo za účelom podpory inovatívnych spoločností a teší nás, že práve SEC Technologies sa stala jednou z prvých investícií v histórii fondu,“ dodáva Matej Říha, predseda predstavenstva Venture to Future Fund.

Získaný kapitál plánuje SEC Technologies použiť na zvýšenie výrobných kapacít a expanziu na civilný trh. Po spoľahlivej detekcii plynov na diaľku je totiž veľký dopyt aj v mnohých priemyselných odvetviach a táto technológia nájde využitie aj v segmente ochrany životného prostredia. Vďaka získaniu financovania vytvorí SEC Technologies v najbližších dvoch rokoch v Liptovskom Mikuláši nové pracovné miesta, z nich polovica bude vo výskume a vývoji s vysokou pridanou hodnotou.


SEC Technologies je slovenská technologická firma, ktorá vyvinula zariadenie Falcon 4G na detekciu plynov na vzdialenosť až 6 kilometrov. Jeho štvrtá generácia dokáže pomocou lasera rozpoznať jedovaté plyny, priemyselné chemikálie a biologicky škodlivé látky. Oproti zahraničnej konkurencií dosahuje až 100-násobne vyššiu citlivosť a zároveň to je jediný aktívny diaľkový detektor na svetovom trhu. www.sec-technologies.com

Crowdberry je vedúcou platformou pre alternatívne investovanie na Slovensku a v Českej republike s pobočkami v Prahe, Bratislave a v Košiciach. Platforma bola založená v roku 2015 v spolupráci s Tatra banka Private Banking. Spája inovatívne české a slovenské firmy so súkromnými investormi s cieľom poskytnúť atraktívne investičné príležitosti a podporiť rast spoločností a projektov v oblasti nehnuteľností. S viac ako 3500 investormi a doteraz získaným kapitálom v objeme takmer  30 miliónov eur poskytuje Crowdberry inovatívny a rýchlo rastúci prístup k inteligentnému rastovému kapitálu. Firma na Slovensku spravuje prostredníctvom dcérskej spoločnosti CB Investment Management fond na podporu začínajúcich firiem s objemom viac ako 23 milióna eur. www.crowdberry.eu

Venture to Future Fund (VFF) je výsledkom spoločnej iniciatívy Európskej investičnej banky (EIB) a Ministerstva financií SR prostredníctvom Slovak Investment Holdingu. Bol založený v roku 2019 a svojim nastavením ide o prvý venture capital fond daného typu v CEE regióne, ktorému sa podarilo získať kapitál od EIB. VFF je zameraný predovšetkým na podporu a rozvoj trhu rizikového kapitálu pre malé a stredné podniky na Slovensku a v EÚ. Investičná stratégia fondu spočíva v podpore inovatívnych spoločností v rastovej fáze ich životného cyklu s potenciálom expanzie na európske a globálne trhy. Fond disponuje prostriedkami v objeme vyše 40 miliónov eur. www.vff.sk


24.02.2021