Slovenský startup Powerful Medical mení svet kardiodiagnostiky

Blog

Kardiovaskulárne ochorenia sú celosvetovo jednou z najčastejších príčin úmrtí. Tento fakt stojí za vznikom slovenského startupu Powerful Medical, ktorý vyvinul digitálny nástroj fungujúci na báze umelej inteligencie s názvom PMcardio.

 

Cieľom tohto prelomového technologického riešenia je včasná diagnostika kardiovaskulárnych ochorení prostredníctvom dôkladnej analýzy a komplexného zhodnotenia výsledkov z elektrokardiogramov (EKG).

Algoritmy tohto medicínskeho nástroja fungujú na báze strojového učenia, čo znamená, že aplikácia sa neustále zdokonaľuje v interpretáciách výsledkov EKG, vďaka čomu dokážu lekári odhaliť napríklad riziko infarktu niekoľkonásobne presnejšie.

 

"Dáta z EKG najskôr zdigitalizujeme a následne ich podrobne zanalyzuje naša umelá inteligencia. Využíva pritom poznatky z milióna EKG záznamov a výsledkov pacientov. Pre porovnanie, skúsený lekár, ktorý za deň vidí 10 až 20 EKG záznamov by na dosiahnutie podobného počtu potreboval zopár životov. Naše klinické skúšania ukázali, že naša PMcardio aplikácia je vo vyhodnocovaní EKG záznamov výrazne presnejšia ako zdravotníci prvého kontaktu." Michal Martoňák, vedúci dátového oddelenia Powerful Medical.

 

Spoločnosť Powerful Medical sme investične podporili v júni roku 2022 spoločne s investormi CB ESPRI Impact One, bpd partners a viacerými anjelskými investormi zo slovenského startupového prostredia. Celkovo sa spoločnosti podarilo získať investíciu vo výške 6,2 milióna EUR.

 

"Keďže sme slovenská firma, veľmi sa tešíme, že podpora prišla aj zo Slovenska, ako napríklad od fondov akým je Venture to Future Fund a peniaze z tejto investície budú využité na ďalší rast firmy a ďalšie inovácie. Už dnes pracujeme na produktoch, ktoré umožnia lekárom diagnostikovať ochorenia, ktoré oni dnes ešte diagnostikovať nevedia, a zároveň pracujeme aj na produktoch, ktoré túto technológiu dokážu priblížiť aj samotným pacientom napríklad tým, že si budú vedieť svoj zdravotný stav monitorovať aj doma," uviedol CEO spoločnosti Powerful Medical Martin Herman.

 

O tom, čo viedlo k vývoju aplikácie PMcardio, čo je jej cieľom, aké sú ďalšie rastové plány spoločnosti a prečo sa jedná o prelomové riešenie sa dozviete v reportáži televízie TA3:

 


27.04.2023