Sensoneo získalo investíciu 2 milióny eur z Fondu Európskej rady pre inovácie a Venture to Future Fund

Investície

Investícia z Európskej rady pre inovácie nadväzuje na úspešnú žiadosť spoločnosti Sensoneo vo výzve EIC Akcelerátor z októbra 2020, kedy získala grant od Európskej rady pre inovácie na podporu plošného nasadenia svojich inovatívnych odpadových riešení v dvoch európskych hlavných mestách, a finalizáciu vývoja svojich výskumno-vývojových prototypov, ktoré zahŕňajú aj riešenie “Pay as you sort” – čiže “Plaťte podľa toho, ako kvalitne triedite”.  

“S potešením oznamujem, že Fond EIC podporuje spoločnosť Sensoneo v ďalšom rozvoji jej prelomových riešení, ktoré menia spôsob riadenia odpadov ako na úrovni miest, tak aj v plošnom zmysle. Táto investícia je tiež dôkazom európskeho záväzku k podpore digitálneho prechodu všetkého, čo súvisí so životným prostredím a zelenou ekonomikou vrátane efektívnej správy odpadov, ktorá umožňuje znížiť environmentálnu stopu týchto služieb,”  povedal člen investičného výboru fondu EIC.

Venture to Future Fund je výsledkom spoločnej iniciatívy Európskej investičnej banky a Ministerstva financií SR prostredníctvom Slovak Investment Holding. Svojim nastavením ide o prvý venture fond daného typu v CEE regióne, ktorý získal kapitál od EIB. Fond sa sústreďuje na podporu a rast spoločností s vysoko inovatívnym potenciálom. 

"Sensoneo považujeme za jednu z najinovatívnejších spoločností v CEE regióne. Ich technologicky prepracované riešenie je ukážkovým príkladom toho, ako digitálne technológie dokážu transformovať aj tak komplexné a konzervatívne odvetvie, akým je odpadové hospodárstvo. Veríme, že s pomocou našej investície sa spoločnosti podarí ešte výraznejšie napredovať a posúvať mestá k väčšej transparentnosti a udržateľnosti v nakladaní s odpadmi,“ dodáva Miriama Kováčová, členka predstavenstva, Venture to Future Fund.

Doteraz Sensoneo získalo investíciu v celkovej výške 2,8 milióna eur z fondov Credo Ventures, Ysoft Ventures, Crowdberry, Sonoma Ventures a Slovak Investment Holding. Od svojho založenia v roku 2017 sa Sensoneo dokázalo etablovať na jedného z lídrov rýchlo rastúceho globálneho trhu smart odpadových riešení. Spoločnosť sídli v Bratislave, pričom v marci 2021 otvorila pobočku s joint-venture partnerom v Arizone, USA. 

Riešenia spoločnosti Sensoneo sa aktuálne využívajú v projektoch vo viac ako 60 krajinách, kde zákazníkom umožňujú riadiť odpad efektívne, optimalizovať procesy, šetriť náklady, zabraňovať prebytočnej environmentálnej stope a získavať presné dáta pre svoje strategické odpadové rozhodnutia. 

Odpadové hospodárstvo čelí veľkým výzvam, v ktorých sa efektivita, transparentnosť a udržateľnosť stávajú kritickými požiadavkami. V Sensoneo vyvíjame a poskytujeme ľahko nasaditeľné inovácie, ktoré mestá a podniky pripravujú na riadenie odpadu budúcnosti.  Veľmi nás teší, že vďaka tejto investícii budeme môcť našu misiu ešte výraznejšie podporiť, ” povedal Martin Basila, riaditeľ a spolu-zakladateľ spoločnosti Sensoneo. 


24.10.2021